Velkommen til dåp!


I dåpen blir vi minnet om at vi har en god Far som lever sammen med oss her og nå, og som lover oss en god framtid.

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.
1 Pet 1,3