Utleie av lokaler


Stokka kirke er et populært møtested også for andre arrangementer enn dem som er i kirkens regi. Vi har lokaler til leie som kan passe både til private tilstelninger, møter, konferanser og konserter/framføringer. Det er gode kjøkkenfasiliteter til alle rom.

Kontakt kirken ved daglig leder på ka665@kirken.no for leie og mer info.

Menighetssalen
Kan dekkes til ca 100 personer med bord
Utleiepris: kr.2000,- (kjøkken inkl.)

Kirkestua
Har små sittegrupper og kan dekkes til ca 40.
Utleiepris: kr. 1500,- (kjøkken inkl.)

Møterommet
Har plass til ca. 15
Utleiepris: kr. 1000,-

Kjelleren
Er svært egnet til barnebursdager med god boltreplass til 30-40 barn.
Utleiepris: kr. 1200,-

Kirkesalen
leies sjelden ut, og administreres av Kirkevergen i Stavanger


Regler for utleie:
Ved leie av menighetssal, kirkestue, møterom og kjellerlokaler må leietaker sørge for rydding og renhold.
Leietaker skal ikke etterlate seg store mengder søppel, men selv sørge for å ta det med seg ved leieforholdets slutt.
Leietaker kommer på forhånd innom menighetskontoret for en omvisning og for å kvittere for lån av nøkkel.
Leietaker er ansvarlig for bruk av nøkkel og tilbakelevering av denne.
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med kirkens låserutiner.
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med branninstrukser.
Kirkens lokaler er røykfrie.
Det er heller ikke lov å nyte alkohol i noen av kirkens lokaler.

Kontakt:


Daglig leder
Kari Arnøy
51 84 04 00
eller send epost
Send e-post

Tilbake