Gravferd


Tiden etter et dødsfall kan være en stor og krevende overgang for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de etterlatte gjennom sorgen, gjennom gode ritualer og samtaler.

Det er de nærmeste pårørende som er ansvarlige for gravferden, og det vanligste er at disse kontakter et begravelsesbyrå, som så vil ta seg av de praktiske sidene ved gravferden.
Du finner informasjon om begravelser og gravplasser i Stavanger her: kirken.no/gravferd

Tilbake