Konfirmasjon i Stokka


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller er nysgjerrig.

 

Konfirmantåret starter i august/september og følger skoleåret frem til siste helgen i april da er det tid for selveste konfirmasjonsgudstjenesten.

Alle døpte og barn av døpte som bor i Stokka får invitasjon i posten fra oss. Du trenger ikke å være døpt for å følge konfirmasjonsopplegget. Du kan være med på vanlig vis og bestemme deg i løpet av året om du vil døpes og konfirmeres. Dette året er en unik mulighet til å lære mer om hva den kristne tro innebærer!

Til høsten skal Stokka menighet være med på en ny og anderledes måte å organisere konfirmasjonsåret på. Stokka menighet blir med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum" *.

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du et år som er anderledes og som legger vekt på at du skal få et godt inntrykk - ikke bare av hva kirke, tro og livet i kirken betyr - men også; hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø. Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

Foruten et opplegg med undervising og opplevelser her i Stokka kirke og i Stokka menighet - skal du (når du melder deg på) velge mellom en av 9 aktiviteter. Her blir du med som vanlig medlem i en kristen ungdomsaktivitet. Her treffer du andre ungdommer fra både din egen menighet - men også fra alle de andre samarbeidsmenighetene i prosjektet. Når du skal velge på påmeldingskjemaet - må du velge ut tre aktiviteteter i prioritert rekkefølge (fordi noen av aktivitetene har begresning på hvor mange de har plass til).

Alle aktivitetene er åpne for ungdom opp til 18 år. Så når konfirmasjonstiden er over - kan du fremdeles fortsette i aktiviteten din og være med på alt som skjer der. (eller skifte over til en av de andre gruppene) .

Dette blir et utrolig kjekt år!

Det du må gjøre før du melder deg på er å sette deg godt inn i disse to tingene:

(du klikker på punktene under får å vite mer om det som står der)

1. Hva er egentlig prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum"

2. Hva slags aktiviteter kan jeg velge mellom.

Når du er ferdig med dette er du klar til å melde deg på til dette året. Husk å sitte sammen med foreldre eller foresatte når du foretar påmeldingen. (Påmeldingen åpner 15. mai)

HER MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT 2019-2020.

Viktig informasjon til foreldre/foresatte: Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 500 kroner - dette skal til Stokka menighet. I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir tatt inn på. Denne varierer - men ligger mellom 1000 og 1500 kroner. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Konfirmasjonsdager våren 2020 blir Lørdag 25. april og Søndag 26. april. Alle får den dagen de ønsker - tidspunkt på dagen kan variere. 

 

Tilrettelagt opplegg: Dersom dere ønsker tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov, som ulike funksjonshemminger eller annet, kan dere kontakte Jan Steinar Halås, kateket i Madlamark kirke på tlf 51 59 93 53.

*Følgende menigheter med i prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum": Stokka, Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden, Kampen og Vassøy.

 

Påmeldingsfrist: 1. august 2019

 

 

Kontakt:


Sokneprest
Torbjørn Hestnes
51 91 19 92
97 17 53 03
Send e-post

 

Kontakt:

 


Barne- og ungdomsprest
Oddvar Nessa
51 91 19 95
47 17 34 63
Send e-post

 

Tilbake