Menighetsrådet


Stokka menighetsråd 2019-2023:

 

 

 

Listen er i synkende rekkefølger i forhold til antall stemmer. Den nye menighetsråd trer inn fra 1. November og konstituerer seg selv i første møte.

Faste medlemmer
1. Unni Thomassen Hodne
2. Arnhild Aano høyen
3. Dagmar Helene Søreide
4. Leiv Ingve Ørke
5. Tone Marie Gartha Hammer
6. Hans Evind Riise

Soknepresten har fast sete i rådet.

Varamedlemmer
Olaf Døble (1. vara blir alltid innkalt til menighetsrådsmøter)
Astrid Løve Pundsnes
Gerd Maria Ådna
Åslaug Emilie Mæland
Gerd Lise Grindheim Knudsen

Nytt menighetsråd velges høsten 2023.

Kontakt:


Daglig leder
Kari Arnøy
51 97 19 94
41 55 43 98
Send e-post

Tilbake