Misjon


Misjonsprosjektet "Menighetsplanting i Estland"

Menigheten har forpliktet seg på et misjonsprosjekt i NMS som dreier seg om menighetsplanting i Estland; et land der kun 20% er tilknyttet et kirkesamfunn.

Stokka menighet sikter mot å kunne bidra med et økonomisk bidrag på 6 offer i året til prosjektet.

I alle år under russisk styre ble kirkelivet i Estland utarmet, og det var vanskelig å nå nye mennesker. Nesten 50 år under kommunistregime satte sine spor ved at kirken mistet sin naturlige plass i samfunnet. Estland er det mest sekulariserte land i Europa, og under tjue prosent av befolkningen har tilknytning til et kirkesamfunn. Det er full religionsfrihet, men jaget etter å få del i vestlig materialisme og framgang setter dagsorden.

Prosjektet har fokus på det som foregår i Mustamäe, en forstad med 65 000 innbyggere utenfor sentrum av hovedstaden Tallin. Estiske Tiina Kliiman leder et spennende nybrottsarbeid her.

Å plante menighet er tålmodighetsarbeid – men det gir resultater. Gleden var stor da man høsten 2010 fikk egne lokaler i et kjellerlokale med inngang i en bakgård, og for noen år siden kunne menigheten flytte ut av kjelleren, da et helt nytt kirkebygg stod ferdig!

Tilbake