14: Konfirmasjon


Kontakt:


Barne- og ungdomsprest
Oddvar Nessa
51 84 04 00
922 32 938
Send e-post

Tilbake