Bønnegruppa


Bønnegruppa møtes på tirsdager.

Bønnegruppa i Stokka menighet møtes tirsdager kl. 10.30, og er sammen ca. en time. Gruppa ber for menigheten, de ansatte, menighetsrådet, konfirmantene og de forskjellige aktivitetene i menigheten.  

Gruppa er åpen for de som ønsker å være med.

Tilbake