Offentliggjøring av valgresultat


Det var kirkevalg 10. og 11. september 2023. Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, hadde stemmerett i 2023.

folk i kirkelige sammenhenger, seks bilder satt sammen

Takk til alle som stilte til valg, som bidro til å gjennomføre valget og til alle som avga sin stemme. Du finner alle valgresultater på kirkevalget.no.

Med dette kunngjør Stokka sokn i Den norske kirke at menighetsrådet de følgende fire årene består av:

Faste medlemmer:
1. Arnhild Aano Høyen
2. Marit Staurland Abrahamsen
3. Leiv Ingve Ørke
4. Morten Helliesen
5. Hans Eivind Riise
6. Ole Kristian Skadsem

Varaer:
1. Kari Krag Askeland
2. Olaf Døble
3. Sissel Krag
4. Kjetil Martin Stuland

Tilbake