Gjøre. Høre.


Velkommen til månedlige samlinger der vi leser Bibelen sammen, lever oss inn i tekstene, tenker, samtaler og ber – med mål om å utmeisle små eller store konkrete trospraksiser for den kommende måneden! Gjøre. Høre.

Samlingene er i kirkestuen i Stokka kirke på følgende datoer våren 2023:

  • 21. februar
  • 14. mars
  • 25. april
  • 23. mai

Alle datoene er tirsdager kl. 19.30–21.30.

Gjøre. Høre. er et samarbeid mellom Stokka og Kampen menigheter.
Samlingene ledes av sogneprest Sigve Vidnes og sogneprestvikar Alain Fassotte.

Tilbake