Om publisering i menighetsbladet


Til deg som blir konfirmert i en nabo-kirke!

Hvert år er det en del konfirmanter med folkeregistrert adresse i Stokka sokn, som følger konfirmasjonsopplegg i andre kirker, og som blir konfirmert der.

Navn og tidspunkt for konfirmasjon på disse blir ikke automatisk publisert og kunngjort i menighetsbladet for Stokka, slik vi bruker å gjøre med de andre konfirmantene som har meldt seg på Stokka menighets konfirmanttilbud. Men dersom noen av disse likevel ønsker at deres navn skal tas med i oversikten, ber vi om at dere sender en mail til barne- og ungdomspresten (on573@kirken.no) senest i løpet av uke 9 (skolens vinterferieuke).

Tilbake