Bispehagen Samtalesenter


Bispehagen samtalesenter er et diakonalt tiltak for psykisk helsehjelp og livsmestring. Bispehagen er etablert i Bispeboligen i Stavanger. 

Bispehagen skal være et senter for samtaler og terapi for mennesker i møte med deres eksistensielle utfordringer og angstrelaterte kriser. Et sted som gir rom for tro, håp og mening. Samtidig skal det være et sted for aktivitet, nyorientering og opplevelser.

 

 

Tilbake