Invitasjon til konfirmasjon i Stokka 2024–2025


Kjære deg som er født i 2010: Du er herved invitert til å være konfirmant i Stokka menighet skoleåret 2024–25! 

Opplegget i et nøtteskall

Målet for konfirmasjonstiden er at du skal få en god bagasje for livet, og å gi deg en anledning til å finne ut hva du tror på og hvilke verdier du vil bygge livet ditt på.
I løpet av konfirmanttiden får du undervisning og deltar i smågrupper, i gudstjenester og ved sosiale happenings.
Vi tror at konfirmantåret blir både lærerikt, meningsfullt og kjekt, og ønsker deg velkommen til å være med! Håper du melder deg på 😊

Kick-off og oppstart

Konfirmantåret får et avspark med arrangementet Jærgårds 2024, som er en konsertopplevelse i Kleppelunden fredag 23. august kl. 20.00. Foreldrene leverer/henter, og samkjøring er et tips her.
Første samling for alle konfirmantene i Stokka kirke er deretter tirsdag 3. september kl. 14.00.

Presentasjonsgudstjeneste og informasjonsmøte

Søndag 15. september kl. 11 skal konfirmantene presenteres for menigheten i gudstjenesten. Det er selvsagt kjekt når foreldre, søsken og faddere også kommer til dette! 
I etterkant av denne gudstjenesten, kl. 12.30, inviterer vi til informasjonsmøte (kun) for de foresatte.

Undervisning og opplegg

Det er helt frivillig å være konfirmant. Derfor regner vi med at konfirmantene og de foresatte gjør det de kan for at konfirmanten stiller opp til alt av opplegg.

Lederne deler konfirmantene i smågrupper à ca. 10 personer, som skal møtes til samtale om tro og liv. Smågruppene samles i Stokka kirke tirsdager kl. 14.00–15.15, ca. 10 ganger i løpet av konfirmantåret.

Vi arrangerer én temalørdag både om høsten og våren. Da får vi besøk av ulike organisasjoner og folk som vil snakke om spennende temaer. I disse samlingene er vi i lag med konfirmantene fra Kampen menighet.

Konfirmantene går også rundt på Stokka med innsamlingsbøsser under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjonen våren 2025.
 
Stokka menighet arrangerer konf.weekend sammen med Kampen menighet i vårsemesteret. Vi drar til leirstedet Furutangen på den naturskjønne øya Randøy i Hjelmeland. Undervisningen og opplegget ellers er et samarbeid mellom Det Norske Misjonsselskaps ungdomsorganisasjon NMSU og de to menighetene. Stikkord for helgen er gøy, fellesskap, alvor og nyttig.

Konfirmantene i Stokka deltar i løpet av konfirmantåret i åtte gudstjenester. De fleste gangene vil dette si kun å være til stede, men alle konfirmantene skal i én av de åtte gudstjenestene delta ved å utføre praktiske oppgaver før og under gudstjenesten.

Tilrettelagt konfirmantundervisning

Stavangermenighetene har gått sammen om et fellestilbud om tilrettelagt undervisning. Dette opplegget foregår i Madlamark menighet. 
Les mer om tilrettelagt konfirmantundervisning på www.kirken.no/stavanger, eller ta kontakt direkte med Madlamark menighet.

Til deg som ikke er døpt

Nesten hvert år har vi konfirmanter som ikke er døpt. Dersom du ikke er døpt, er du likevel hjertelig velkommen til å følge konfirmasjonsundervisningen! Så kan du bestemme deg underveis for om du vil bli døpt og konfirmert eller ikke. Man må være døpt for å bli konfirmert.

Påmelding og pris

Påmeldingen til konfirmantåret i Stokka åpner 8. april, og påmeldingsfristen er 1. juni. Påmelding skjer via lenken Konfirmantpåmelding nederst på denne siden.
Konfirmantopplegget har en egenandel på kr. 2 300,- (fjorårets pris, må nok justeres noe. Vi venter på årets pris). Dette beløpet betales til Stokka menighet. Prisen inkluderer alt av opplegg, også weekenden.

Dersom noen opplever økonomien som utfordrende, så ta kontakt med oss – økonomi skal ikke være et hinder for å bli konfirmert i Stokka!

Vi tar forbehold om at deler av det planlagte opplegget kan bli endret.

Noen viktige datoer

 • 23. august kl. 20.00–22.00 i Kleppelunden: 
  Jærgårds
 • 3. september kl. 14.00 i Stokka kirke: 
  første samling i kirken, for alle konfirmantene
 • 15. september kl. 11.00: 
  presentasjonsgudstjeneste
  kl. 12.30: Informasjonsmøte for foresatte
 • (Dato for høsten kommer!) kl. 11–15 i Stokka kirke: 
  fellesopplegg for konfirmantene i Kampen og Stokka menigheter
 • (Dato for våren kommer!) kl. 11–15 i Stokka kirke: 
  fellesopplegg for konfirmantene i Kampen og Stokka menigheter
 • Tirsdag 8. april kl. 17–(ca.)19 i Stokka kirke: 
  Konfirmantene deltar som bøssebærere ved KNs Fasteaksjonen 2025
 • April: weekend på Furutangen, på Randøy i Hjelmeland
 • Lørdag 26. april kl. 12 og 14 og søndag 27. april kl. 11 i Stokka kirke: konfirmasjonsgudstjenestene

Vi sender ut mer informasjon om Kick-off i forkant av arrangementet i Kleppelunden. 
Etter sommeren vil du også få et nytt skriv med påminnelse om oppstarten, sammen med konfirmantkalenderen.

Spørsmål?

Det blir ikke holdt informasjonsmøte i forkant av påmeldingen. 
Dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon, er det bare å ringe en av prestene eller daglig leder Kari Arnøy, mobil 41554398! 


Mvh Oddvar Nessa, Sigve Vidnes og Kari Arnøy

 

 

 

 Kontakt:


Barne- og ungdomsprest
Oddvar Nessa
51 91 19 95
922 32 938
Send e-post

 


Sokneprest
Sigve Vidnes
Send e-post

Tilbake