Trenger du en hjelpende hånd?


Vi er noen pensjonister i Stokka menighet som stiller opp for de som har behov for praktisk hjelp.

Det kan være småjobber som du sliter med å gjennomføre selv, f. eks. flytting av møbler, ordne en dør som går tregt, skifte hjul på bilen, hagearbeid og andre oppgaver som vi kan gjøre unna på en time eller to.

Målgruppen er eldre, enslige og de som har helseutfordringer.
Ta kontakt med Stokka menighet, som vil formidle oppgavene videre til oss: 
- Tlf. 51 84 04 00 eller
- E-post stokka.menighet.stavanger@kirken.no

Tilbake