Resultatet for Stokka menighetsråd 2019-2023 er klart!


Resultatet for Stokka menighetsråd 2019-2023 er klart!
Listen er i synkende rekkefølge i forhold til antall stemmer. Det nye menighetsrådet trer inn fra 1. November og konstituerer seg selv i første møte.

 

Resultatet for Stokka menighetsråd 2019-2023 er klart!
Listen er i synkende rekkefølge i forhold til antall stemmer. Det nye menighetsrådet trer inn fra 1. November og konstituerer seg selv i første møte.

Faste medlemmer
1. Unni Thomassen Hodne
2. Arnhild Aano høyen
3. Dagmar Helene Søreide
4. Leiv Ingve Ørke
5. Tone Marie Gartha Hammer
6. Hans Evind Riise

Varamedlemmer
Olaf Døble (1. vara blir alltid innkalt til menighetsrådsmøter)
Astrid Løve Pundsnes
Gerd Maria Ådna
Åslaug Emilie Mæland
Gerd Lise Grindheim Knudsen

Tilbake