Jubileumsprogram- Stokka kirke 50 år!


Stokka kirke blir 50 år i år! Vi feirer hele året, her kan du se festprogrammet. (Endringer kan forekomme)

APRIL

21.4. kl. 1100 Jubileumsgudstjeneste

21.4. kl. 1900 Jubileumskonsert med Stokka kantori, solister og barokkorkester

 

MAI

5.5. kl. 1900 Konsert med Sigvart Dagsland

8.5. kl. 1100 Formiddagstreff med tema Stokka kirke 50 år

 

JUNI

6.6. kl. 17-19 Barnas bursdagsfest

9.6. kl.1100 Første temagudstjeneste

 

AUGUST

27.8. kl 1800 Bydelsvandring med historielaget

 

SEPTEMBER

-Jubileumsfest i begynnelsen av måneden

-Andre temagudstjeneste

24.9 Stokka kirke 50 år med historielaget og Eiganes skolekorps. Dørene åpnes kl. 1800, utstillingsåpning kl. 1830, møtet begynner kl. 1900

29.9. kl.1100 Høsttakkefest

 

OKTOBER

2.10. kl.1800 Misjonsbasar

16.10 ELLER 23.10  Tro og tvil med Aftenblabla

-Jazzgudstjeneste

-Siste helg i oktober Sky Sing og Ten sing Norway

 

NOVEMBER

3.11. kl.11.00 Allehelgensgudstjeneste med Stokka kantori og musikere

3.11. kl.19.30 "Jesu meine Freude", Stokka kantori og barokkmusikere

19.11. kl.1900 Stavanger religiøse utvikling sett fra Stokka ved Sven Egil Omdal

-Tredje temagudstjeneste

29.11 Adventsfest

 

DESEMBER
15.12 Avslutning: Vi synger julen inn

Tilbake