Konfirmasjon i Stokka


Hvert år har vi mange av bydelens niendeklassinger med oss i et spennende og variert opplegg med undervisning, valgfag og weekend. Vil du være med?