Konfirmasjonene utsettes til 26. og 27. sept. 2020


Nye konfirmasjonsdatoer blir lørdag 26. sept kl. 12 og 14, og søndag 27. sept. kl. 11

 

Kjære konfirmanter og foreldre!

 

Vi har nå fått anbefaling fra Den norske kirke sentralt om at konfirmasjonene bør utsettes til etter sommerferien.

Vi utfordres samtidig til å avholde konfirmasjon for de som har en særlig grunn til å be om at denne avholdes i vår.

 

I Stokka vil vi følge anbefalingen og utsette konfirmasjonene.

Vi vil så snart som mulig komme tilbake med aktuelle datoer for når konfirmasjonene kan avholdes.

Samtidig understreker vi at gjennomføring av konfirmasjoner disse datoene også vil være avhengig av at koronaepidemien vil være stoppet.

 

Dersom noen av spesielle årsaker ber om at konfirmasjonsdatoen som var oppsatt nå i vår, blir avholdt, ber jeg dere om å ta kontakt direkte.

 

Samtidig opplyser vi om at konfirmantundervisningen både i dag og 24. mars utgår. Samtalegudstjenesten og konfirmantfesten 15. april blir også avlyst. Vi utsetter den og kommer tilbake til ny dato.

 

Vennlig hilsen

Oddvar Nessa

Barne- og ungdomsprest

Mobil: 47173463

 

Og

Atle Moe

Sokneprest

Mobil: 93680216

 

 

 

Tilbake