PÅMELDING til Konfirmant i Stokka 2021


Du er hjertelig velkommen som konfirmant i Stokka! Vi håper konfirmasjonstiden i Stokka menighet vil gi deg viktig bagasje for livet og gi deg anledning til å finne ut hva du tror på og hvilke verdier du vil bygge livet ditt på.

Påmelding åpner 15. mai

 

I løpet av konfirmanttiden vil du få være med på undervisning, delta i gudstjenester og være med på sosiale happenings sammen med de andre konfirmantene. Du vil lære mer om hvem Jesus er, hva det vil si å tro og hva det vil si å leve som en kristen!

 

Mer om Konfirmant i sentrum

Stokka menighet er en del av samarbeidsprosjektet «Konfirmant i sentrum». Som konfirmant i sentrum får du et inntrykk av hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø. Sentrum-prosjektet kommer i tillegg til opplegget lokalt på Stokka, men undervisningsopplegget i Stokka kirke er slanket noe slik at det til sammen ikke skal bli mer enn det har vært før.

Du blir med i en aktivitet (som du velger i påmeldingen) som går gjennom året sammen med andre som har valgt samme aktivitet. Disse kan være fra andre menigheter i Domprostiet som også er med i samarbeidsprosjektet. For å lese mer om hver enkelt aktivitet se https://konfirmantistavanger.no

 

Når du melder deg på som konfirmant velger du tre aktiviteter i prioritert rekkefølge, men det er bare en aktivitet du skal være med på. Vi kan ikke love at du får førstevalget ditt, for alle aktivitetene har en begrensing på plasser.

Altså: Konfirmantopplegget som konfirmant i Stokka består både av et lokalt opplegg i Stokka kirke og aktiviteter sammen med andre konfirmanter fra de andre menighetene i Domprostiet som også er med i prosjektet.

Noe av konfirmanttiden vil foregå i ulike linjegrupper sammen med konfirmanter fra de andre menighetene. Dette er prosjektet som kalles «Konfirmanttiden i sentrum». Det vil være grupper som driver med idrett, grupper som driver med LAN/gaming, diakonigrupper (diakoni= kirkens omsorgstjeneste), spillgruppe med mer. Disse gruppene ledes av gode ledere, og det vil være fokus på sosialt fellesskap samt input på kristen tro. Mer info om dette vil etter hvert bli lagt ut på https://konfirmantistavanger.no/  Vi håper at konfirmantåret kommer til å bli lærerikt, meningsfullt og kjekt for konfirmantene, og ønsker deg velkommen til å være med!

Når du melder deg på som konfirmant forventer vi at du stiller på undervisning og på aktiviteten du velger. Det å konfirmere seg er frivillig, så derfor ønsker vi at du forplikter deg på å komme på undervisning og annet opplegg så sant det ikke er gyldige grunner til hinder for det. Vi ber også foresatte om å bidra på enkelte ting i løpet av konfirmantåret (mer info om det vil komme når konfirmantåret begynner).


Påmelding og økonomi

All påmelding til konfirmasjon foregår på våre hjemmesider www.stokka.menighet.no. Under fanen «konfirmant» blir det lagt ut en artikkel med en lenke til påmelding. Det vil bli lagt ut påmelding i midten av mai. Påmeldingsfristen er satt til 1.september. Når du melder deg på velger du 3 linjer/aktiviteter i prioritert rekkefølge. Ikke alle vil få plass på 1.valget sitt, for det er begrenset med plasser på de ulike linjene/aktivitetene. Informasjon om de ulike linjene finner du på nettsiden konfirmantistavanger.no. Merk deg hvilken dag/tidspunkt det er på slik at det ikke kolliderer med aktiviteter du allerede er med på. Hvis det er viktig for deg å komme på samme gruppe som noen du kjenner, velg en linje der noen du kjenner også vil være på.

 

Konfirmantopplæring er i utgangspunktet gratis. Når vi ber om et økonomisk bidrag fra den enkelte så er det knyttet til et ønske om å skape et best mulig konfirmantår utover basis-pakken som er gratis. Konfirmantopplegget har en egenandel på inntil kr 1200,- som betales til Stokka menighet. I tillegg vil det bli en avgift på de ulike linjene. Prisen kan variere fra linje til linje, men maxprisen er 500 kr. Dersom noen opplever økonomiske utfordringer i forhold til dette, ta kontakt med oss, så finner vi en løsning på det. Økonomi skal ikke være til hinder for å bli konfirmert i Stokka.

 

Oppstart og kick-off

På grunn av at konfirmasjon for konfirmantene 2020 ble flyttet til høsten som følge av koronapandemien, er oppstart for konfirmantene 2021 forskjøvet til etter høstferien. Første undervisning blir tirsdag 13.oktober.

 

Presentasjonsgudstjeneste og informasjonsmøte

Søndag XXX (dato kommer) skal konfirmantene presenteres for menigheten Dette er obligatorisk for konfirmantene. I etterkant av denne gudstjenesten vil vi ha et informasjonsmøte for de foresatte.

 

Undervisning og opplegg

Vi har den største delen av undervisningen på tirsdager fra 14:00 til 15:30 i Stokka kirke. Da har mange kort dag på Kannik skole og konfirmant-undervisningen kolliderer ikke med de mange fritids-aktivitetene på ettermiddag og kveldstid. I tillegg er det gudstjenester og andre samlinger og arrangement.

Konfirmantopplegget består, i tillegg til undervisning og opplegg lokalt i menigheten, også av linjegruppene nevnt tidligere. Oppmøte på disse linjene er like viktig som oppmøte på undervisningen.

Det vil også være en lørdag på høsten og en på våren der vi får besøk av ulike folk for å snakke om forskjellige spennende temaer. Disse to lørdagssamlingene har vi sammen med konfirmantene i Kampen menighet. Andre ting konfirmantene skal være med på er konfirmanttreffet i Ynglingen 12. mars og Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp.

 

Tilrettelagt konfirmantundervisning
Stavangermenighetene har gått sammen om et fellestilbud om tilrettelagt undervisning. Dette tilrettelagte konfirmanttilbudet finner sted i Madlamark menighet, og interesserte kan sjekke www.kirken.no/stavanger for nærmere informasjon, eller ta kontakt direkte med Madlamark menighet.
 

Til de som ikke er døpt  

Nesten hvert år har vi konfirmanter som ikke er døpt.  Dersom du ikke er døpt er du likevel hjertelig velkommen til å følge konfirmasjonsundervisningen, og så kan du bestemme deg for om du vil bli døpt og konfirmert. Det er nødvendig å være døpt før man kan bli konfirmert.

 

Konfirmasjonsdagene er flyttet til høsten 2021 og blir

Lørdag 25. september og Søndag 26. september.  

Det blir to konfirmasjoner på lørdag og en på søndag.

 

Noen viktige datoer og hendelser:

  • Undervisningen starter tirsdag 13. oktober kl. 14:00. Vi starter etter høstferien fordi vi på grunn av korona-situasjonen vil forsøke å gjennomføre konfirmasjon for fjorårets konfirmanter før skolens høstferie.
  • DATO (kommer) presenteres konfirmantene på gudstjenesten kl.11:00 denne dagen. Da er det obligatorisk fremmøte for konfirmantene. Foreldre og søsken og gjerne også faddere er hjertelig velkomne. Foreldremøte/informasjons-møte etter gudstjenesten. 
  • 6. februar 2020 vil vi ha en lørdag sammen med alle konfirmanter som tilhører på Kampen menighet.2
  • Fredag 12. mars på kvelden er vi med på en storsamling med flere hundre av byens konfirmanter i Ynglingehallen på Lassa.
  • Konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon DATO (kommer) på ettermiddagen/kvelden.
  • Tidl. har vi hatt en overnatting i kirka. Det er mulig dette gjentas, men det er ikke avklart i skrivende stund. 
  • Konfirmasjonsgudstjenester lørdag 25. og søndag 26. september 2021. Du velger dag når du registrerer deg, men du kan endre dag senere.
  • I oktober vil dere få et nytt brev/e-post med påminnelse om oppstart og med mer informasjon om konfirmantopplegget.

 

Dersom du kjenner noen som har lyst til å være konfirmant, men som av en eller annen grunn ikke har fått informasjon er det fint om du forteller dem om innskrivingen.

Vi tar forbehold om at deler av det planlagte opplegget kan bli endret.

 

Ta kontakt.

Det blir ikke noe informasjonsmøte på forhånd. 

Dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon ring en av prestene eller daglig leder Kari Arnøy, mobil 41554398

 

Mvh Oddvar Nessa, Atle Moe og Kari Arnøy

 

                 

 

 Kontakt:

 


Barne- og ungdomsprest
Oddvar Nessa
51 91 19 95
47 17 34 63
Send e-post

 


Sokneprest
Sigve Vidnes

epost: sv759@kirken.no

 

Tilbake